هشت صبح- فرشته رفیعی: در سال اول دولت سیزدهم، یعنی از مرداد۱۴۰۰ تا اول مرداد ۱۴۰۱ ارزش صادرات کشورمان به ۱۵+۲ کشور (همسایه-هدف)حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده و وزن صادرات در حدود ۱۱۰ میلیون تن. در دوره مشابه یعنی از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ ، ارزش صادرات کشورمان، ۳۵ میلیارد دلار بوده یعنی ۲۹ […]

هشت صبح- فرشته رفیعی: در سال اول دولت سیزدهم، یعنی از مرداد۱۴۰۰ تا اول مرداد ۱۴۰۱ ارزش صادرات کشورمان به ۱۵+۲ کشور (همسایه-هدف)حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده و وزن صادرات در حدود ۱۱۰ میلیون تن.

در دوره مشابه یعنی از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ ، ارزش صادرات کشورمان، ۳۵ میلیارد دلار بوده یعنی ۲۹ درصد رشد ارزشی حاصل گردیده است اما وزن صادرات در دوره مورد نظر تغییر چندانی نداشته و حدود ۱۰۹ میلیون تن بوده است.

از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱( یعنی سال نخست دولت سیزدهم) صادرات کالا به لحاظ ارزشی حدود ده و نیم درصد رشد نسبت به مدت مشابه(یعنی مرداد۱۳۹۹تا مرداد۱۴۰۰) داشته است.

از نظر وزنی اما مقایسه فوق در دوره مذکور، کاهش پنج درصدر را در سال نسخت تصدی دولت سیزدهم نشان میدهد که یکی از دلایل آن میتواند فاصله گرفتن کشور از خام فروشی باشد.این نکته خود را در افزایش متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور نیز نشان می دهد که در یکسال مورد نظر(یعنی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد۱۴۰۱) از کیلوگرمی ۳۰ سنت به ۴۵ سنت رسیده است.

ذکر دو نکته مهم ضروری است ، اول اینکه در سال ۱۴۰۰و با تحولات سیاسی منطقه ما یکی از بازارهای اصلی خود یعنی
افغانستان را از دست داده ایم که این مقصد صادراتی دارای سهمی ویژه (حدود ۲۵ درصد) در بین کشورهای همجوار می باشد.

نکته دوم اینکه در سال ۱۴۰۱و با حذف ارز ترجیحی صادرات اقلامی که پایه اصلی آن مواد اولیه مشمول این ارز بود از سبد صادرات مشخصا به کشورهای همجوار همچون عراق حذف شده و البته این امر از هدر رفت سرمایه ملی جلوگیری کرده است.

توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است که در مقابل کاهش صادرات به عراق مطابق دلایل مذکور صادرات به کشورهای همچون عمان با ۸۰ درصد رشد ،ترکیه با ۱۳۹ درصد رشد و روسیه با ۱۲۹ درصد رشد بسیار چشمگیر و نشان از توسعه هدفمند صادرات کالاهای ارزشمند و فتح بازارهای جدید است.

طبق اعلام مسئولان، بازگرداندن بازارهای سنتی در کشورهای همسایه و توسعه کالایی در حوزه صادرات به این کشورها در جهت بازپس گیری بازار صادراتی از اهداف و نقاط تمرکز سازمان توسعه تجارت است.

واردات کشور نیز در یکسال نخست دولت سیزدهم ۶ درصد رشد نسبت به یکسال پیش از ان را نشان می دهد که سرجمع تراز تجاری کشور را مثبت کرده است.

به لحاظ وزنی اما همان کاهش حدود ۵ درصدی دیده می شود. البته غالب عامل موثر در رشد آمار ارزشی و کاهش آمار وزنی، از ابتدای امسال (سال ۱۴۰۱) به بعد بوده است