به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: خانواده شهدا و ایثارگران نور چشم ما هستند و ما زندگی مادی و معنوی خود را مدیون آنها هستیم. وی بیان کرد: همه ملت ایران با هر […]


به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: خانواده شهدا و ایثارگران نور چشم ما هستند و ما زندگی مادی و معنوی خود را مدیون آنها هستیم.

وی بیان کرد: همه ملت ایران با هر سلیقه و گرایشی بدون شک اگر انصاف داشته باشند، مدیون خانواده شهدا هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ شهید و مدافع حرمی برای پول یا امکانات به جنگ نرفت و ما وظیفه خود می‌دانیم که از خانواده شهدا و ایثارگران حمایت کرده و آنها را تکریم کنیم.

احکام مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در ادامه جلسه و با تصمیم محمدباقر قالیباف، اجزای ۱ تا ۷ و همچنین اجزای ۹ و ۱۰ بند (ج) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که این موارد به شرح زیر است:

۱- فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.

۲- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی‌شود.

۳- همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی در صورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

۴- کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی یا جزئی می‌گردند، به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی آن و حفظ کرامت خانواده شهدا، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزئی به صورت کامل خواهد بود.

۵- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و بر اساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

۶- کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات رسانی می‌باشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهدا تسری پیدا می‌نماید.

۷- عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند «ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷ اضافه می‌گردد.

۹- متن زیر جایگزین بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه می‌گردد:

ذ-رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد (۱۰%) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌شوند.

۱۰- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می‌یابد.


وظیفه خود می‌دانیم از خانواده شهدا و ایثارگران حمایت کنیم – پایگاه خبری هشت صبح