دو بازیکن خارجی پرسپولیس با درخواست کشورهای خود برای خروج از ایران روبرو شدند.

دو بازیکن خارجی پرسپولیس با درخواست کشورهای خود برای خروج از ایران روبرو شدند.


وضعیت عجیب برای خارجی‌های پرسپولیس