پایگاه خبری هشت صبح : وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: تا کنون نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از مهاجران غیرقانونی به کشورها خود عودت داده شده‌اند. او گفت: قوانین بازدارنده کافی برای جلوگیری از بازگشت مهاجران غیرقانونی اخراج شده نداریم؛ باید این مساله را حل کنیم. وحیدی اضافه کرد: شناسنامه […]

پایگاه خبری هشت صبح :

وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: تا کنون نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از مهاجران غیرقانونی به کشورها خود عودت داده شده‌اند.

او گفت: قوانین بازدارنده کافی برای جلوگیری از بازگشت مهاجران غیرقانونی اخراج شده نداریم؛ باید این مساله را حل کنیم.

وحیدی اضافه کرد: شناسنامه یعنی تابعیت و این موضوع قوانین و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به این سرعت اعطا نخواهد شد، مگر برای کسانی که براساس قانون دارای وضعیت ویژه‌ای باشند.