مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور: وزیر کشور اظهارنظری درباره فیلترینگ فضای مجازی نداشته است مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای نقل قول منتسب به وزیر کشور مبنی بر فیلتر شدن فضای مجازی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وزیر کشور در هیچکدام از صحبت […]

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور:

وزیر کشور اظهارنظری درباره فیلترینگ فضای مجازی نداشته است

وزیر کشور اظهارنظری درباره فیلترینگ فضای مجازی نداشته است

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای نقل قول منتسب به وزیر کشور مبنی بر فیلتر شدن فضای مجازی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وزیر کشور در هیچکدام از صحبت های خود بحثی درباره فیلترینگ فضای مجازی مطرح نکرده است و این نوع اظهار نظرها در راستای خبرسازی ها و نقل قول سازی‌هایی است که در جنگ رسانه‌ای هفته های اخیر به طور مستمر شاهد آن هستیم.


وزیر کشور اظهارنظری درباره فیلترینگ فضای مجازی نداشته است