امیرعبداللهیان: خوشبختانه سفرای دو کشور تعیین و به طور متقابل معرفی شدند و زمینه برای گشایش سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها فراهم است.

%content%


وزیر خارجه عربستان: به‌زودی به تهران سفر می‌کنم