هفته آینده؛ وزیر بهداشت و درمان برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آید وزیر بهداشت و درمان هفته آینده برای پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بهداشت و درمان حضور می‌یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر […]

هفته آینده؛

وزیر بهداشت و درمان برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آید

وزیر بهداشت و درمان برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس می‌آید

وزیر بهداشت و درمان هفته آینده برای پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بهداشت و درمان حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه:

دعوت از بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سوالات علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک (۱ فقره)، محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش (۴ فقره)، مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و دنا (۱ فقره)، محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز (۴ فقره)، مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران (۱ فقره)، کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر (۲ فقره)، حسن نوروزی نماینده مردم باط کریم (۱ فقره)، مجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان (۱ فقره)، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج (۱ فقره)، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرود (۲ فقره)، غنی نظری نماینده مردم خلخال (۱ فقره)، احمد نادری نماینده مردم تهران (۱ فقره)، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور (۱ فقره)، سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه (۱ فقره)، ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز (۲ فقره)، جعفر قادری نماینده مردم شیراز (۱ فقره) و محمدخدابخشی نماینده مردم الیگودرز (۱ فقره).