بهرام عین‌اللهی : توصیه من به مردم این است که حداقل سالی یک بار وکسن کرونا را بزنند همانطور که هرساله شاهد انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا برای افراد پرخطر در شهریور و مهر هستیم.

بهرام عین‌اللهی : توصیه من به مردم این است که حداقل سالی یک بار وکسن کرونا را بزنند همانطور که هرساله شاهد انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا برای افراد پرخطر در شهریور و مهر هستیم.


وزیر بهداشت: واکسن کرونا حداقل سالی یک بار تزریق شود