سید احسان خاندوزی با اشاره به نامه‌ای مبنی بر بخشودگی عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ نفتی و غیر نفتی تصریح کرد: حق الناس مردم خوزستان را نمی‌توانیم به نیابت ببخشیم و اساسا در دولت مردمی این عدم توازن‌ها را بهم زدیم.

سید احسان خاندوزی با اشاره به نامه‌ای مبنی بر بخشودگی عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ نفتی و غیر نفتی تصریح کرد: حق الناس مردم خوزستان را نمی‌توانیم به نیابت ببخشیم و اساسا در دولت مردمی این عدم توازن‌ها را بهم زدیم.


وزیر اقتصاد: خوزستانی‌ها ۲ هزار میلیارد عوارض آلایندگی دریافت می‌کنند