به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، در این جلسه چهره هایی همچون مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس یازدهم، سیدرضا فاطمی امین(وزیر سابق صمت)، مشاور رئیسی، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت و عباسعلی کدخدایی عضو شورای نگهبان حضور داشتند.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، در این جلسه چهره هایی همچون مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس یازدهم، سیدرضا فاطمی امین(وزیر سابق صمت)، مشاور رئیسی، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت و عباسعلی کدخدایی عضو شورای نگهبان حضور داشتند.