سازمان هواشناسی از وزش باد شدید و تگرگ به عنوان پدیده غالب در ۹ استان کشور خبر داد.

سازمان هواشناسی از وزش باد شدید و تگرگ به عنوان پدیده غالب در ۹ استان کشور خبر داد.


وزش باد شدید، گرد و خاک و تگرگ تا دوشنبه