وزارت کار مجاز به فروش املاک خود شد+ فهرست املاک طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، وزارت کار مجاز به فروش ۹ ملک متعلق به خود در استان تهران و واریز وجوه حاصل از فروش آن به حساب درآمد عمومی کشور شد. به گزارش خبرنگار مهر، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه سال ۱۴۰۱ […]

وزارت کار مجاز به فروش املاک خود شد+ فهرست املاک

وزارت کار مجاز به فروش املاک خود شد+ فهرست املاک

طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، وزارت کار مجاز به فروش ۹ ملک متعلق به خود در استان تهران و واریز وجوه حاصل از فروش آن به حساب درآمد عمومی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه سال ۱۴۰۱ وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضائی در خصوص «مجاز بودن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به فروش املاک متعلق به خود به شرح مندرج در پیوست این تصویبنامه» طی نامه شماره ۲۰۶۷۷۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در این ابلاغیه که ۸ بهمن ماه صادر شده، آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است نسبت به فروش املاک متعلق به خود به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- اقدام نماید.

وزارت یاد شده موظف است قبل از فروش املاک مذکور، در جهت ایجاد ارزش افزوده و در صورت موافقت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تغییر کاربری املاک یاد شده اقدام کند.

فهرست املاک مورد نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صدور مجوز به شرح جدول زیر است.

وزارت کار مجاز به فروش املاک خود شد+ فهرست املاک

وزارت کار مجاز به فروش املاک خود شد+ فهرست املاک


وزارت کار مجاز به فروش املاک خود شد+ فهرست املاک