ورتی پرت به عنوان پایانه شبکه هواگردهای عمودپرواز الکتریکی قرار است مهم‌ترین و شلوغ‌ترین نقاط دبی را به یکدیگر متصل کرده و سفر سریع با انتشار کربن صفر را ارائه کنند.

ورتی پرت به عنوان پایانه شبکه هواگردهای عمودپرواز الکتریکی قرار است مهم‌ترین و شلوغ‌ترین نقاط دبی را به یکدیگر متصل کرده و سفر سریع با انتشار کربن صفر را ارائه کنند.


ورتی پورت؛ رونمایی از طرح پایانه تاکسی هوایی در دبی (+عکس)