خانه ایران در برلین با همکاری بنیاد ایران شناسی «وبینار مطالعات ایران‌شناسی در آلمان» را روز ۲۷ مهر برگزار می‌کند.

خانه ایران در برلین با همکاری بنیاد ایران شناسی «وبینار مطالعات ایران‌شناسی در آلمان» را روز ۲۷ مهر برگزار می‌کند.


وبینار مطالعات ایران‌شناسی در آلمان برگزار می‌شود