با انتشار پیامی صورت گرفت؛ واکنش کنعانی به دیدار «مکرون» با عناصر ضدانقلاب سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنان که حضور بی‌نظیر ایرانیان در حمایت از انقلاب را نادیده می‌گیرند و به سراغ چند دلقک بی‌هویت می‌روند، نه به دموکراسی اعتقاد دارند و نه ملت ایران را می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی […]

با انتشار پیامی صورت گرفت؛

واکنش کنعانی به دیدار «مکرون» با عناصر ضدانقلاب

واکنش کنعانی به دیدار «مکرون» با عناصر ضدانقلاب

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنان که حضور بی‌نظیر ایرانیان در حمایت از انقلاب را نادیده می‌گیرند و به سراغ چند دلقک بی‌هویت می‌روند، نه به دموکراسی اعتقاد دارند و نه ملت ایران را می‌شناسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر، به دیدار «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه با عناصر ضدانقلاب نوشت: آنانی که ۴۴ سال حضور بی‌نظیر اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان در حمایت از کشور، انقلاب و رهبری خود را نادیده می‌گیرند و به سراغ چند دلقک بی‌هویت می‌روند، نه به دموکراسی اعتقاد دارند و نه انقلاب و ملت ایران را می‌شناسند.

وی تصریح کرد: ‏به زودی در مقابل استقامت، قدرت و عظمت ملت ایران زانو خواهید زد.


واکنش کنعانی به دیدار «مکرون» با عناصر ضدانقلاب