سخنگوی وزارت خارجه چین از شکل‌‎گیری ائتلاف دریایی میان ایران و کشورهای منطقه حمایت کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین از شکل‌‎گیری ائتلاف دریایی میان ایران و کشورهای منطقه حمایت کرد.


واکنش چین به احتمال شکل‌‎گیری ائتلاف دریایی ایران و کشورهای منطقه