مدافع تیم ملی آمریکا در خصوص تاکتیک تیمش مقابل ایران صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ریم، مدافع تیم ملی آمریکا اظهار داشت: فکر می کنم از ابتدای بازی نباید اصلا پرریسک بازی کنیم. ما زمان داریم با انتقال توپ موقعیت ایجاد کنیم و بتوانیم حملات خود را پیش ببریم.من فکر نمی کنم نسبت […]

مدافع تیم ملی آمریکا در خصوص تاکتیک تیمش مقابل ایران صحبت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ریم، مدافع تیم ملی آمریکا اظهار داشت: فکر می کنم از ابتدای بازی نباید اصلا پرریسک بازی کنیم. ما زمان داریم با انتقال توپ موقعیت ایجاد کنیم و بتوانیم حملات خود را پیش ببریم.من فکر نمی کنم نسبت به بازی قبلی تغییر خاصی داشته باشیم و با همان ایده تاکتیکی وارد میدان خواهیم شد.

وی ادامه داد: ما در این بازی جنگنده ظاهر خواهیم شد و سعی داریم از ابتدا با ریتم همیشگی خودمان وارد میدان شویم تا بتوانیم از موقعیت های خودمان استفاده کنیم.

ریم اظهار داشت: فکر نمی کنم چیزی از وظیفه من در خط دفاعی تغییر کند. ما با همان ایده های دفاعی که در بازی های قبلی حاضر شده بودیم، مقابل ایران بازی خواهیم کرد. ذهنیت من نیز نسبت به این مسابقه مثل قبل خواهد بود.