عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پاسخ ساسی مانکن به دست‌اندرکاران برنامه خاله لیلا، ویرانگرتر از کلیپ او بود. موفقیت و شکست هر ساختاری در رسانه رسمی آن دیده می‌شود.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پاسخ ساسی مانکن به دست‌اندرکاران برنامه خاله لیلا، ویرانگرتر از کلیپ او بود. موفقیت و شکست هر ساختاری در رسانه رسمی آن دیده می‌شود.