واکنش سردار قاآنی به مساله حجاب صحبت‌های سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس را در خصوص مسئله حجاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۴ MB

واکنش سردار قاآنی به مساله حجاب

واکنش سردار قاآنی به مساله حجاب

صحبت‌های سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس را در خصوص مسئله حجاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۴ MB


واکنش سردار قاآنی به مساله حجاب