محمد اسلامی گفت: مسؤولیت هر گونه اتفاق برعهده آژانس انرژی اتمی است، زیرا رژیم صهیونیستی نه ان پی تی را امضا کرده نه پادمان را و امروز این رژیم در حال تهدید جهان با بمب اتم است.

 واکنش رییس سازمان انرژی اتمی به تهدیدهای اتمی نتانیاهو

محمد اسلامی گفت: مسؤولیت هر گونه اتفاق برعهده آژانس انرژی اتمی است، زیرا رژیم صهیونیستی نه ان پی تی را امضا کرده نه پادمان را و امروز این رژیم در حال تهدید جهان با بمب اتم است.