چندی پیش هم سوئد، کارکنان سفارت روسیه را به “جاسوسی” در استکهلم متهم و اعلام کرد که از ۵ تن از کارکنان درخواست خواهیم کرد تا این کشور را ترک کنند. روسیه هم اعلام کرده که در واکنش به “اقدامات کشورهای غیردوست”، اقدامات متقابلی را اتخاذ خواهد کرد.

چندی پیش هم سوئد، کارکنان سفارت روسیه را به "جاسوسی" در استکهلم متهم و اعلام کرد که از ۵ تن از کارکنان درخواست خواهیم کرد تا این کشور را ترک کنند. روسیه هم اعلام کرده که در واکنش به "اقدامات کشورهای غیردوست"، اقدامات متقابلی را اتخاذ خواهد کرد.


واکنش روسیه به اخراج دیپلمات‌هایش از نروژ