واکنش رئیس مجلس به ماجرای حادثه پلیس امنیت اخلاقی قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در اینکه دشمن با طراحی قبلی به دنبال بهانه‌ای برای براندازی بود، سندهای دقیقی وجود دارد. دریافت ۲۰ MB

واکنش رئیس مجلس به ماجرای حادثه پلیس امنیت اخلاقی

واکنش رئیس مجلس به ماجرای حادثه پلیس امنیت اخلاقی

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در اینکه دشمن با طراحی قبلی به دنبال بهانه‌ای برای براندازی بود، سندهای دقیقی وجود دارد.

دریافت ۲۰ MB