مهر: سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود درگذشت «مهسا امینی» را تسلیت گفت.  علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در واکنش به درگذشت «مهسا امینی» نوشت: درگذشت غم‌انگیز خانم ‎مهسا امینی را به خانواده آن مرحومه، به‌ویژه پدر و مادر داغدارش، ‎تسلیت عرض می‌کنم. تلخی برخی اتفاق‌ها به راحتی فراموش نمی‌شود.

مهر: سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود درگذشت «مهسا امینی» را تسلیت گفت.

 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در واکنش به درگذشت «مهسا امینی» نوشت: درگذشت غم‌انگیز خانم ‎مهسا امینی را به خانواده آن مرحومه، به‌ویژه پدر و مادر داغدارش، ‎تسلیت عرض می‌کنم. تلخی برخی اتفاق‌ها به راحتی فراموش نمی‌شود.


واکنش دولت به مرگ مهسا امینی