رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به ماجرای فوت دردناک نوزادی در یکی از بیمارستان‌های واقع در شهریار که گفته شده است بر اثر سهل‌انگاری کادر درمان بیمارستان صورت گرفته است، از مدعی‌العموم خواست با پیگیری مجدانه‌ این موضوع، هرگونه قصور یا تقصیر فردی و ساختاری را مورد تعقیب قرار داده و حقوق بزه‌دیدگان و جامعه را به شکل حداکثری تامین و تضمین کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به ماجرای فوت دردناک نوزادی در یکی از بیمارستان‌های واقع در شهریار که گفته شده است بر اثر سهل‌انگاری کادر درمان بیمارستان صورت گرفته است، از مدعی‌العموم خواست با پیگیری مجدانه‌ این موضوع، هرگونه قصور یا تقصیر فردی و ساختاری را مورد تعقیب قرار داده و حقوق بزه‌دیدگان و جامعه را به شکل حداکثری تامین و تضمین کند.


واکنش حقوقی رسمی به فوت دردناک نوزاد در بیمارستان