او در این استوری نوشت: «حسادت شایعات رو ایجاد می کنه.»

او در این استوری نوشت: «حسادت شایعات رو ایجاد می کنه.»


واکنش جورجینا به خبر جدایی از رونالدو (عکس)