رئیسی دیروز در جریان نظارت ستادی بانک مرکزی در کنایه‌ای خبرساز به عبدالناصر همتی گفته بود: در پرونده بازگشت ارز صادراتی حاضر نبودند چهارتا بدحساب را معرفی کنند، می‌گفتند این پاکت را باز کن ببین اسم چه کسانی هست

هشت صبح: رئیس کل سابق بانک مرکزی و کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با انتشار ویدئوی اظهارات دیروز رئیس جمهور به طعنه رئیسی واکنش نشان داد.

جهت یادآوری:

اسامی رسماً درچند مرحله به قوه قضائیه ارسال شد.

برخی از متخلفین بازداشت وبخشی از ارزها نیز برگشت.بخش بیشتری از ارزها نیز در تعامل با صادرکنندگان محترم به چرخه اقتصاد برگشت.

پاکت دربسته که در مناظره تقدیم شد،لیست بدهکاران دانه درشت بانکی بود نه صادرکنندگان!

اعلام عمومی اسامی اشخاص صرفاً با تشخیص و مجوز مقام قضایی ممکن است.جزئیات قبلاً به مراجع امنیتی وقضائی اعلام شده بود

امیدوارم حداقل وعده های اصلی در مناظره ها فراموش نشود.


واکنش تند همتی به طعنه دیروز رئیسی