طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که برای تحقق فرمایشات چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات برنامه‌تان چیست؟ گفت: تلاش ما این است منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاهها دخیل هستند که در این بین برخی از مسائل به شورای نگهبان بر می‌گردد

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که برای تحقق فرمایشات چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات برنامه‌تان چیست؟ گفت: تلاش ما این است منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاهها دخیل هستند که در این بین برخی از مسائل به شورای نگهبان بر می‌گردد


واکنش به اظهارات لاریجانی درباره «خالص سازی»/چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟/ جزئیات نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت