پایگاه خبری هشت صبح :  تسنیم: سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در افغانستان به اظهارات برخی از شخصیت‌های افغان در «کنفرانس امنیتی هرات» که در تاجیکستان برگزار شد واکنش نشان داد.  «حسن کاظمی قمی» سفیر و نماینده‌ ویژه رئیس‌جمهوری ایران در افغانستان به طور تلویحی در واکنش به اظهارات برخی از شخصیت‌های […]

پایگاه خبری هشت صبح :

 تسنیم: سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در افغانستان به اظهارات برخی از شخصیت‌های افغان در «کنفرانس امنیتی هرات» که در تاجیکستان برگزار شد واکنش نشان داد.

 «حسن کاظمی قمی» سفیر و نماینده‌ ویژه رئیس‌جمهوری ایران در افغانستان به طور تلویحی در واکنش به اظهارات برخی از شخصیت‌های افغان در کنفرانس امنیتی هرات گفت: جمهوری اسلامی یک کشور است و نیاز به سخنگوی بیرونی ندارد.

به نظر می‌رسد که مخاطب این سخنان «اسماعیل خان» والی سابق هرات است که در نشست تاجیکستان گفته بود «طالبان حوصله ایران و جهان را سر برده‌است».

والی سابق هرات از مشهد به کنفرانس امنیتی هرات در تاجیکستان دعوت شده بود.

اسماعیل خان گفته بود که جهان با مشاهده سیاست طالبان و وضعیت افغانستان جرات نمی‌کند به طالبان مشروعیت دهد زیرا عواقب این کار سنگین خواهد بود.

وی طالبان را متهم کرده بود که به تعامل اعتقادی ندارند، صلح نمی‌خواهند اما طالبان با رد چنین اظهاراتی تاکید کرده است از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد.