پایگاه خبری هشت صبح : محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت در واکنش به قطع برنامه به افق فلسطین نوشت: باز هم‌ معلوم‌ شد که مملکت به صورت خالص مال آن جور حزب اللهیاست که خانمه میگفت.  وی در این باره نوشت: برنامه به افق فلسطین هم قطع شد. باز هم‌ معلوم‌ شد […]

پایگاه خبری هشت صبح :

محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت در واکنش به قطع برنامه به افق فلسطین نوشت: باز هم‌ معلوم‌ شد که مملکت به صورت خالص مال آن جور حزب اللهیاست که خانمه میگفت. 

وی در این باره نوشت: برنامه به افق فلسطین هم قطع شد.

باز هم‌ معلوم‌ شد که مملکت به صورت خالص مال آن جور حزب اللهیاست که خانمه میگفت. 

شبی که رفته بودم، بچه های دست اندر کار با امید به این که این کار الگوی برنامه های دیگر داخلی می شوند، تلاش می کردند. خسته نباشید.


واکنش ابطحی به حذف برنامه “به افق فلسطین”: باز هم معلوم شد که مملکت مال حزب اللهی هاست که آن خانم می‌گفت