تینا ترکمان، ریاضی‌دان ایرانی که این هفته دکترای ریاضی دانشگاه هاروارد را کسب کرد، پنجمین ایرانی است که این مدرک را دریافت می‌کند. پیش از این، مریم میرزاخانی، پیروز وکیلی، علی‌اکبری دائمی و فرشید جمشیدیان این مدرک را دریافت کرده بودند.

تینا ترکمان، ریاضی‌دان ایرانی که این هفته دکترای ریاضی دانشگاه هاروارد را کسب کرد، پنجمین ایرانی است که این مدرک را دریافت می‌کند. پیش از این، مریم میرزاخانی، پیروز وکیلی، علی‌اکبری دائمی و فرشید جمشیدیان این مدرک را دریافت کرده بودند.


همکاری عربستان برای خروج ایرانی‌ها از سودان/معاون رئیس‌جمهور: ۱۵ مدیر استانی خوزستان بر اساس ارزیابی‌ها برکنار می‌شوند / پنجمین ایرانی که دکترای ریاضی هاروارد را دریافت کرد