وی همچنین نسبت به همکاری های بیشتر در حوزه مبارزه با بیماری‌های عفونی، گسترش توریسم پزشکی و بازدید تولیدکنندگان و متخصصان روسی از شرکت‌های داخلی ایران ابراز علاقه‌مندی کرد.

وی همچنین نسبت به همکاری های بیشتر در حوزه مبارزه با بیماری‌های عفونی، گسترش توریسم پزشکی و بازدید تولیدکنندگان و متخصصان روسی از شرکت‌های داخلی ایران ابراز علاقه‌مندی کرد.


همکاری ایران و روسیه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی