به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، صحن علنی مجلس شورای اسلامی کار امروز خود را شروع کرد و قرار شد گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه تأسیس فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت […]

همکاری امنیتی ایران و روسیه در مجلس بررسی می‌شود/ تشدید کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز

به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، صحن علنی مجلس شورای اسلامی کار امروز خود را شروع کرد و قرار شد گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه تأسیس فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه مورد بررسی قرار گیرد.

 

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان) و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر برنامه‌های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 

نمایندگان در این جلسه گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی،گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بررسی تقاضای دو فوریت ‘ لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را نیز بررسی می‌کنند.