“شهناز ابراهیم” متولد ۱۹۵۴ میلادی / ۱۳۳۲ شمسی فعال سیاسی، نویسنده و عضو ارشد حزب “اتحادیه میهنی کردستان” است.

"شهناز ابراهیم" متولد ۱۹۵۴ میلادی / ۱۳۳۲ شمسی فعال سیاسی، نویسنده و عضو ارشد حزب "اتحادیه میهنی کردستان" است.


همسر رئیس جمهوری عراق در تهران  (عکس)