سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی معتقد است تیم محمد بنا به جز یک مربی، از عدم همدلی و اتحاد اعضایش در جهانی ضربه خورد و بهترین فرصت قهرمانی را از دست داد….

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی معتقد است تیم محمد بنا به جز یک مربی، از عدم همدلی و اتحاد اعضایش در جهانی ضربه خورد و بهترین فرصت قهرمانی را از دست داد.