همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای صبح امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مسئولین لشکری و کشوری در شهرک امام خمینی برگزار شد.

همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای صبح امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مسئولین لشکری و کشوری در شهرک امام خمینی برگزار شد.


همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای