حفظ ارزش ‌ریال و اجتناب از روی آوری به ‌دلار با کنترل تورم میسره نه مبادله با ارزهای دیگر!

حفظ ارزش ‌ریال و اجتناب از روی آوری به ‌دلار با کنترل تورم میسره نه مبادله با ارزهای دیگر!


هشدار همتی به رییسی درباره دلار