شهرستان نهاوند روی گسل فعال زلزله قرار دارد و به خاطر مستحکم نبودن خانه‌ها در نهاوند ممکن است یک زلزله ۴ ریشتری بحران بیافریند.

شهرستان نهاوند روی گسل فعال زلزله قرار دارد و به خاطر مستحکم نبودن خانه‌ها در نهاوند ممکن است یک زلزله ۴ ریشتری بحران بیافریند.


هشدار هلال احمر: خانه‌های نهاوند ممکن است با زلزله ۴ ریشتری فرو بریزند؛ ترس داریم