این وضعیت جوی در روز جمعه (۸ اردیبهشت) در کرمان، شمال و شرق فارس، شمال سمنان، نیمه جنوبی یزد، خراسان شمالی، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان مورد انتطار است.

این وضعیت جوی در روز جمعه (۸ اردیبهشت) در کرمان، شمال و شرق فارس، شمال سمنان، نیمه جنوبی یزد، خراسان شمالی، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان مورد انتطار است.


هشدار نارنجی احتمال وقوع سیل در ۶ استان