این وضعیت جوی از صبح دوشنبه تا صبح چهارشنبه (۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت) در دریای خزر، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان و مازندران و گلستان مورد انتظار است.

این وضعیت جوی از صبح دوشنبه تا صبح چهارشنبه (۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت) در دریای خزر، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان و مازندران و گلستان مورد انتظار است.


هشدار زرد هواشناسی برای شمال کشور