بعضی از این پلاگین‌ها به مجرمان سایبری اجازه می‌دهند تا به‌صورت محدود کنترل دستگاه‌های اندرویدی را در دست بگیرند و اطلاعات حساس کاربر را بدزدند. برخی از این کدها هم امکان دانلود سایر بدافزارها را در دستگاه‌های آلوده فراهم می‌کنند.

بعضی از این پلاگین‌ها به مجرمان سایبری اجازه می‌دهند تا به‌صورت محدود کنترل دستگاه‌های اندرویدی را در دست بگیرند و اطلاعات حساس کاربر را بدزدند. برخی از این کدها هم امکان دانلود سایر بدافزارها را در دستگاه‌های آلوده فراهم می‌کنند.


هشدار/ در دام موبایل‌های آلوده نیافتید!