به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت: جناب آقای رییسی، این نقد من هدیه به شماست.تبلیغات اطراف شما بسیار دستپاچه و ذوق زده است.تبیلغات اگر از وزانت برخوردار باشد، اثر گذار است. تاکید بیش از اندازه بر یک دستاورد، منحصرسازی دستاوردها در دولت شما، نادیده گرفتن کارهای دولت […]

به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:

جناب آقای رییسی، این نقد من هدیه به شماست.
تبلیغات اطراف شما بسیار دستپاچه و ذوق زده است.
تبیلغات اگر از وزانت برخوردار باشد، اثر گذار است.

تاکید بیش از اندازه بر یک دستاورد، منحصرسازی دستاوردها در دولت شما، نادیده گرفتن کارهای دولت های گذشته، بنام زدن کارهایی که در حال اجراست به نام خود، ذوق زدگی از رفتارهای دولت و اعضای آن.

به عنوان نمونه: تاکید بر نماز شما در سفرهای خارجی که انگاری بقیه روسای جمهور تارک الصلوه بوده اند. جوری از حجاب همسر و اعضای زن هیئت همراه حرف زدن که انگاری بقیه خانمهای روسا و یا مسئولان زن در سفرها مینی ژوپ داشته اند.

و یا رفتار غیر وزین همراهان رسانه ای شما در سفر نیویورک با دیگر رسانه ها و موارد دیگرِ ذوق زدگی همه نشانه این است که مسئولان تبلیغاتی شما باید در کارهای خود تجدید نظر کنند و یا شما در مورد آنان تجدید نظر کنید.

این ضعف را رهبری هم به دولت گوشزد کردند.


هدیه خاص روحانیِ اصلاح‌طلب به رئیسی – پایگاه خبری هشت صبح