داوری: هجمه اخیر ضد انقلاب علیه کشور در نوع خود بی‌نظیر بود دبیر شورای ائتلاف گفت: در روزهای گذشته شاهد بی نظیرترین هجمه و عملیات رسانه‌ای و تخریب علیه کشور از سوی دشمنان بودیم. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری دبیر شورای ائتلاف با حضور در جمع دبیران و اعضای شورای مرکزی مجمع جوانان انقلاب […]

داوری:

هجمه اخیر ضد انقلاب علیه کشور در نوع خود بی‌نظیر بود

هجمه اخیر ضد انقلاب علیه کشور در نوع خود بی‌نظیر بود

دبیر شورای ائتلاف گفت: در روزهای گذشته شاهد بی نظیرترین هجمه و عملیات رسانه‌ای و تخریب علیه کشور از سوی دشمنان بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری دبیر شورای ائتلاف با حضور در جمع دبیران و اعضای شورای مرکزی مجمع جوانان انقلاب اسلامی به تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی کشور پرداخت و به پرسش‌های حاضران پاسخ داد.

تاکید بر جنگ شناختی ضد انقلاب و کشورهای غربی علیه انقلاب اسلامی، ضرورت ارائه خدمت به مردم و کارآمدی در حکمرانی از جمله محورهای اساسی در صحبت‌های دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی سراسر کشور بود.

وی با تشریح سناریو ضد انقلاب طی ماه‌های اخیر علیه کشور، به بررسی برخی پیشنهادات و راه حل های تقابل با این سناریو پرداخت.

داوری با اشاره این نکته که در روزهای گذشته شاهد بی نظیرترین هجمه و عملیات رسانه‌ای و تخریب از سوی دشمنان بودیم، بیان کرد: مشارکت چند رییس جمهور و نخست وزیر و پارلمان غربی در این حوادث به میزان کافی معنادار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در شورای ائتلاف طی ماه‌های اخیر پرداخت و از ظرفیت فراهم شده در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در جهت تعامل و پاسخگویی به پرسش‌ها و مسائل بدنه جوان انقلابی سخن گفت.


هجمه اخیر ضد انقلاب علیه کشور در نوع خود بی‌نظیر بود