نظری در تذکر شفاهی: نهادهای مرتبط درباره مسمومیت دانش‌آموزان اردبیل پاسخگو باشند نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسمومیت ۱۰۰ دانش آموز در اردبیل، گفت: نهادهای مرتبط باید پاسخگو باشند و به مردم گزارش لازم را ارائه دهند. به گزارش خبرنگار مهر سید غنی نظری در جلسه نوبت دوم روز (چهارشنبه […]

نظری در تذکر شفاهی:

نهادهای مرتبط درباره مسمومیت دانش‌آموزان اردبیل پاسخگو باشند

 نهادهای مرتبط درباره مسمومیت دانش‌آموزان اردبیل پاسخگو باشند

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسمومیت ۱۰۰ دانش آموز در اردبیل، گفت: نهادهای مرتبط باید پاسخگو باشند و به مردم گزارش لازم را ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر سید غنی نظری در جلسه نوبت دوم روز (چهارشنبه ۱۰ اسفند مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به مسمومیت دانش‌آموزان در برخی مدارس کشور طی روزهای اخیر، گفت: امروز در اردبیل نزدیک به ۱۰۰ نفر از دانش‌آموزان مسموم شدند که نهادهای مرتبط باید پاسخگو باشند و به مردم گزارش لازم را ارائه دهند.

وی تاکید کرد: درباره اینگونه کارها نباید کتمان کاری شود و نباید درباره امنیت دانش آموزان کوتاهی کنیم.


نهادهای مرتبط درباره مسمومیت دانش‌آموزان اردبیل پاسخگو باشند