نماهنگ «ستاره‌های شاهچراغ» رهبر انقلاب فرمودند: حادثه‌ای که چند روز پیش در شاهچراغ اتّفاق افتاد، این یک ستاره است، این تمام‌شدنی نیست، این می‌ماند در تاریخ. این‌ها حوادثی است که فراموش نمی‌شود. دریافت ۸ MB

نماهنگ «ستاره‌های شاهچراغ»

نماهنگ «ستاره‌های شاهچراغ»

رهبر انقلاب فرمودند: حادثه‌ای که چند روز پیش در شاهچراغ اتّفاق افتاد، این یک ستاره است، این تمام‌شدنی نیست، این می‌ماند در تاریخ. این‌ها حوادثی است که فراموش نمی‌شود.

دریافت ۸ MB


نماهنگ «ستاره‌های شاهچراغ»