رئیس مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس بریکس گفت: برخی کشورهای غربی تلاش می‌کنند سازمان ملل را به سازمان چند دولت خاص تبدیل کرده و با حقوق بشر، جنایت علیه بشریت را توجیه کنند.

نظم بین‌المللی نیازمند بازنگری عمیق است

رئیس مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس بریکس گفت: برخی کشورهای غربی تلاش می‌کنند سازمان ملل را به سازمان چند دولت خاص تبدیل کرده و با حقوق بشر، جنایت علیه بشریت را توجیه کنند.


نظم بین‌المللی نیازمند بازنگری عمیق است – پایگاه خبری هشت صبح