نظر رهبر انقلاب در خصوص کسانی که حجاب کامل ندارند رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از بانوان کشور گفت: کسانی که حجاب کامل ندارند را نباید متهم به بی‌دینی و ضد انقلابی کرد. دریافت ۶۴۳ KB

نظر رهبر انقلاب در خصوص کسانی که حجاب کامل ندارند

نظر رهبر انقلاب در خصوص کسانی که حجاب کامل ندارند

رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از بانوان کشور گفت: کسانی که حجاب کامل ندارند را نباید متهم به بی‌دینی و ضد انقلابی کرد.

دریافت ۶۴۳ KB


نظر رهبر انقلاب در خصوص کسانی که حجاب کامل ندارند