فیبر غذایی نوعی کربوهیدرات است که در بدن انسان‌ها دربرابر هضم و جذب مقاومت می‌کند و در انواع میوه‌ها، سبزیجات، غلات سبوس‌دار، لوبیا، انواع حبوبات، مغز‌ها و دانه‌ها یافت می‌شود.

فیبر غذایی نوعی کربوهیدرات است که در بدن انسان‌ها دربرابر هضم و جذب مقاومت می‌کند و در انواع میوه‌ها، سبزیجات، غلات سبوس‌دار، لوبیا، انواع حبوبات، مغز‌ها و دانه‌ها یافت می‌شود.


نرسیدن فیبر کافی به بدن چه بلایی سر انسان می‌آورد؟