شورای قیمت‌گذاری قیمت هر کیلو گندم را برای سال جاری ۱۵ هزار تومان اعلام کرد.

شورای قیمت‌گذاری قیمت هر کیلو گندم را برای سال جاری ۱۵ هزار تومان اعلام کرد.


نرخ خرید تضمینی گندم تصویب و ابلاغ شد