امروز (چهارشنبه) سازمان هواپیمایی کشوری، با گذشت یک هفته از زمانی که افزایش ۲۹ درصدی به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده، نرخ جدید بلیت هواپیما را در سایت خود بارگذاری کرد.

امروز (چهارشنبه) سازمان هواپیمایی کشوری، با گذشت یک هفته از زمانی که افزایش ۲۹ درصدی به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده، نرخ جدید بلیت هواپیما را در سایت خود بارگذاری کرد.


نرخ جدید بلیت هواپیما رسما اعلام شد/ افزایش ۲۹ درصدی