مارین، ۳۷ ساله، جوان‌ترین نخست‌وزیر جهان در زمانی که در سال ۲۰۱۹ به قدرت رسید، توسط طرفدارانش در سراسر جهان به عنوان الگوی هزاره‌ جدید رهبران جدید و مترقی در نظر گرفته می‌شود؛ حتی زمانی که رای‌دهندگان به دولت جدید رای دادند.

مارین، ۳۷ ساله، جوان‌ترین نخست‌وزیر جهان در زمانی که در سال ۲۰۱۹ به قدرت رسید، توسط طرفدارانش در سراسر جهان به عنوان الگوی هزاره‌ جدید رهبران جدید و مترقی در نظر گرفته می‌شود؛ حتی زمانی که رای‌دهندگان به دولت جدید رای دادند.


نخست وزیر در حال کناره‌گیری فنلاند از همسرش جدا می‌شود